PRESCHOOL
REVIEWER
Bituin - Interaktibong Aklat sa Filipino Para sa Elementarya (Grades 1-6)
Nina Lydia B. Liwanag , Evelyn P. Naval , Fe Catalina A. Guinto , Flory B. Perez , Genaro R. Gojo Cruz , Jennette J. Lozano

Bituin ang pangalan nito. Ang mga bituin ay nagbibigay ng kislap at ningning sa kalangitan. Tulad ng bituin, ang aklat na ito ay tutulong sa iyo upang magkaroon ka ng maliwanag na kaisipan at ng makinang na kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat sa Filipino.

Tutulungan ka ng mga babasahin sa aklat na ito na maging isang matalinong batang Pilipino na may busilak na puso at mabuting pag-uugali, may pagsisikap, at higit sa lahat, may pagmamahal sa bayan at sa Diyos.

Ingatan at mahalin mo sana ang aklat na ito.

Developing Reading Power (Small)

(Enriched Combined Edition)

(Grades 1-6)

by Concordia C. Logue, Regina R. Condez, Saturnina R. Ferrer, Miriam B. Capili, Anita A. Bagabaldo (author-editor)

The DRP-ECE develops interest and love for reading. It also strengthens and instills in the pupil’s mind the basic reading comprehension like noting details of story read, getting the general significance of the story, making inference and predicting outcome, and following directions.

The series contains 40 exercises that serve to assess the pupil’s speed and comprehension complete with charts, tables and record forms to give both the teacher and pupil ready and complete data for evaluation.

Developing Reading Power (Big)
(Support to Reading Program)

(Grades 1-6)

by Clemence U. Abadilla

The DRP-Support Program to Reading supplements the textbooks where lessons on reading skills are presented. This book contains illustrations and long complete stories. Questions asked after the springboard elicits skills.

The questions asked after each story are carefully and intelligently crafted and formulated which suits the level of the reader for each book in the series.
Developing Science Power (Grades 1-6)
By Myrna C. Tabalon, Josefina Villanoza-Lacuna, Clemence U. Abadilla, Anita A. Bagabaldo, & Natividad V. Jovero

Developing Science Power is presented to the learners as an interesting subject that attempts to answer question about the world we live in. The subject is presented through inquiry and investigation. Each lesson starts with a directed and guided inquiry under the heading Do and Learn. The answers to the inquiry are presented Make the Science Idea. The Science Learning package includes a textbook and workbook for the pupils and a manual for the teacher.
Let's Do Math - Elementary Mathematics Series (Grade 1-6)
by Melecio C. Deauna, Florita C. Lamayo-Deauna

In order for pupils to fall in love with math, they should enjoy learning it. It should be fun to study mathematics. This is what Let’s Do Math is all about. The meaningful learning of concepts is made enjoyable by associating numbers with what they already know, with what they have experienced, and with what they meet in everyday life. Their thinking will slowly be geared toward being quantitative, being conscious of numbers as part of the language of communication. Hence, communication skills will gradually improve and the pupils will have a better way of looking at the world.

Counting and skip counting of small numbers is followed by addition and subtraction, also involving small numbers. Most of the examples and exercises are based on the world around them. Experiencing concrete objects generally leads to meaningful learning. The simplest of fractions, one-half and one-fourth, are also introduced. The pupils have encountered this with pies and cakes at home. Telling time and the different coins and bills of Philippine money are also explained. These are part of everyday life. Then the pupils are given a little exposure to measurement. They are also introduced to crude means of measuring length, mass, area, and volume. This is part of their quantitative training.

In all the lessons, the simplest words are used, those within the vocabulary level of the learner. Sentences are made as short as possible to suit the attention span of the learner.

It is suggested that the pupils are kept busy drawing, coloring, writing, reading, and solving problems. But they should be kept from becoming bored. They should enjoy the activities. They should be reminded that learning math requires hard work, patience, persistence, and determination. Hence the title Let’s Do Math. But the ultimate reward will be a mathematically literate individual.

Likas na Pag-uugaling Pilipino (Grades 1-6)
nina Marcelina C. Magnayi (Grade 1), Saturnina R. Ferrer, Julita O. Pina, Carmelita G. Maneja (Grade 2), Angelita F. Timbol, Jean F. Garcia, Luisa G. Flores, Marieta N. Ramos (Grade 3), Pat Novesteras, Rose Pardilla, Erlinda Reyes, Carmen Ocampo, Leonila Reyes (Grade 4), Lagrimas A. Vanguardia (Grade 5), Esmeralda J. Ferrer, Nenita M. Naniong, Eufrocina M. Manansala (Grade 6)

Ang aklat na ito ay tutulong sa paghubog ng pagkatao ng mga mag-aaral.

Ito ay kinapapalooban ng mga sumusunod:
  • mga tugma, tula, awit, kwento, pabula, anekdota, salawikain, dula-dulaan at tunay na mga pangyayari
  • mga makakatotohanang sitwasyon
  • mga kaukulang larawan
  • pitong batayan sa pagpapahalaga: Kalusugan; Katotohanan; Pagmamahal, Pananampalataya, Pananagutang Panlipunan, Pangkabuhayan at Pagmakabansa
Math Sharpener - An intensive grade 6 skill book for math
[ NEW! ]


by Marcelo D. Mislang

Math Sharpener Skill book has been designed to develop the students’ Mathematical abilities which will sharpen their minds and improve their performance in Mathematics. Effort has been made to develop these skills in an integrated, meaningful and interesting manner.

In this book, the author has carefully planned and organized the lessons where the learners can discover and master the concept with ease and accuracy.

The exercises in each lesson are parallel to the NAT skills that include higher order thinking skills like discovering Mathematical patterns which will surely encourage the learners to develop deeper understanding of the lesson.

This book shall help the learners discover that Sharpening Mathematics Skills can be fun and exciting!

Pagpapaunlad ng Kasanayan sa Pagbasa(Grades 1-6)
nina Concordia C. Logue, Regina R. Condez, Saturnina R. Ferrer, Miriam B. Capili, Anita A. Bagabaldo (author-editor)

Sadyang ginawa at inilalaan ang aklat na ito upang higit pang linangin at paunlarin ang iyong kakayahan at kasanayan sa pag-unawa sa iyong binabsa.

Binubuo ang aklat na ito ng limang pangunahing kasanayan sa pagbasa na: pagtukoy sa mga detalye ng binasa; pagbibigay sa pangkalahatang kahalagahan at mensahe ng binasa; paghihinula sa maaaring nangyari at pagtukoy sa kahihinatnan ng pangyayaring inilahad; pagsunod sa tiyak na panuto; at pagbasa upang masukat ang bilis at kasanayan sa pag-unawa sa binasa.

May mga ibat-ibang uri ng babasahin ang napapaloob dito tulad ng sanaysay, pabula, kwentong bayan, alamat, tula at kwento sa Bibliya na pawang kawili-wili.

Apatnapung ibat-ibang seleksyon ang mapagsasanayan at may mga tanong na sasagutin sa hulihan ng mga seleksyong ito.


Umawit at Gumuhit (Grades 3-6)
Ni Emelita C. Valdecantos

Umawit at Gumuwit ay inihanda para sa iyo upang malinang ang inyong kaalaman, kasanayan, at likas na pagkamalikhain. Ang mga nilalaman ng aklat na ito ay binubuo ng dalawang lawak: ang Musika at Sining. Sa pamamagitan ng pag-awit, paggawa, pagkilos at pagtuklas ay mauunawaan mo ang mga konsepto na makatutulong upang mapalawak at maging ganap ang iyong kaalaman at kasanayan sa sining. Maliwanag at payak ang pagkakasulat ng mga paraan sa bawat Gawain upang madali mong masundan ang mga ito at Malaya mong maipahayag ang iyong imahinasyon at damdamin at paglikha ng sarili mong komposisyon sa Musika at Sining.